S overenými kukuricami a novinkami do novej sezóny 2016

 

Spoločnosť CANDOR TRADING s.r.o., si pre novú sezónu v oblasti kukuríc pripravila ponuku obohatenú o novinky od nášho šľachtiteľa EURALIS Semences.

picto_tropical_dent_simple

Novinkou nášho portfólia je kukurica s názvom ES METHOD FAO S400/Z380, ktorý si už svoje miesto našiel aj u maďarských susedov podobne ako ES FLATO. Hybrid je tiež ako aj zrnová novinka ES CREATIVE výsledkom niekoľko ročnej náročnej práce šľachtenia s názvom Tropical Dent. Ide o výnimočnú originálnu genetickú skupinu s vynikajúcim heteróznym efektom prejavujúcim sa hlavne vysokou stabilitou výnosov v rôznych pôdnoklimatických podmienkach a tiež výborným schnutím zrna na konci vegetácie. Vyznačuje sa vysokými výnosmi, nízkou zberovou vlhkosťou a veľmi dobrým zdravotným stavom. Rastlina je stredne vysokého vzrastu, typ zrna je zub. Je vhodná aj na menej kvalitné pôdy, je odolná voči stresu a má veľmi rýchli počiatočný rast. Má veľmi dobrý zdravotný stav a hravo odolá aj fuzariózam. Svoju spokojnosť s úrodami aj napriek nepriaznivému vývoju počasia už vyjadrili aj samotní pestovatelia.

Na základe dobrých výsledkov, ktoré si stále udržiava ES FLATO FAO 350 sa aj naďalej drží na prvých priečkach nášho portfólia. Je to zrnová kukurica, ktorá si vyžaduje vyššiu intenzitu pestovania a veľmi vďačne odmení pri zbere. vyznačuje s veľmi rýchlym počiatočným rastom. Jeho odolnosť voči chladu je preverená v pokusoch aj na bežných plochách. Odolnosť voči suchu je zaistená bohatým a výkonným koreňovým systémom a tiež jeho skorým kvitnutím. ES Flato má klas väčšieho priemeru, počet radov je osemnásť až dvadsať. Klas sa v dobe dozrievania skláňa smerom dolu a kratšie olistenie sa otvára, čo umožňuje rýchle uvoľňovanie vody. Tomuto dopomáha aj tenké vreteno. Typ zrna je zub, ploché zrno zaisťuje nízku zberovú vlhkosť a to o dve až tri percentá nižšiu oproti ostatným materiálom, čo je zárukou výbornej ekonomiky pestovania. Vzrastom patrí medzi nižšie hybridy na trhu. Nevyčerpá zbytočne z pôdy vodu a živiny pri tvorbe zelenej hmoty. Túto vlastnosť je možné využiť pri následnom spracovaní pôdy pre sejbu ozimných obilnín.

Obohatením nášho portfólia je aj zrnová kukurica s FAO 310 ES CREATIVE. Je to kukurica, ktorá aj v tomto roku bola neprehliadnuteľná. Napriek veľkému suchu a výkyvom počasia to bol jeden z najrovnomernejších porastov v pokusoch. Je to hybrid vhodný pre pestovanie v repárskych a kukuričných oblastiach. Vyniká rýchlym počiatočným vývojom a veľmi dobrou odolnosťou proti stresom. ES CREATIVE patrí k najnovším produktom šľachtenia skupiny Tropical Dent, ktoré sa vyznačujú vynikajúcou ekonomikou pestovania. Rastlina je stredne vysoká až nižšia, typ zrna je zub a je vhodný pre vyššiu intenzitu pestovania.

IMG_4692Silážnym velikánom v skoršom sortimente je kukurica ES YETI s FAO 290 so slovenskou registráciou – SK 2014. Táto kukurica sa vyznačuje vysokým výnosom silážnej hmoty a výbornou kvalitou pre vysokoúžitkové chovy a pre bioplynové stanice. Je to silážny a bioplynový hybrid s veľmi vysokou a ročníkovo stabilnou výkonnosťou. Je vhodný pre pestovanie na kvalitnú siláž v obilninárskych a repárskych oblastiach pre svoj špičkový výnos. Hybrid má rýchly počiatočný rast a výbornú odolnosť proti chladu i suchu počas vegetácie. Jedná sa o vysokú, robustnú, výborne olistenú rastlinu, s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu. Nie je náročný na intenzitu pestovania. Hlavnou prednosťou hybridu je stay green efekt, ktorý si rastlina aj pri vyšších teplotách dokáže udržať sušinu. Pre zaujímavosť dodávame, že sa hybrid dostal v Nemecku na Listinu doporučených hybridov pre bioplynové stanice pre svoju vysokú výťažnosť metánu.

Pre záujemcov a neskorú sejbu kukurice tu máme špičkový univerzálny hybrid ES EUROJET s FAO S220/Z210, ktorý bol zaregistrovaný minulý rok v Českej republike. Je to veľmi skorý univerzálny hybrid s vysokou a stabilnou výkonnosťou. Je vhodný pre pestovanie na kvalitnú siláž v zemiakárskych oblastiach pre svoj vysoký výnos. Hybrid má veľmi rýchly počiatočný vývoj a výbornú odolnosť proti chladu a suchu počas vegetácie. Je vhodný aj pre neskorú sejbu v priebehu mája. Jeho zrnová výkonnosť patrí k absolútnej špičke veľmi skorého sortimentu.

Kristína Nagyová, DiS

www.candortrading.sk