Perspektíva repky 2018

Repka. Označovaná nezriedka ako prosperujúca plodina prinášajúca prvé príjmy z rastlinnej výroby v danom roku. Často používaná veta „Repka sú prvé peniaze“ hovorí za všetko. Treba však jedným dychom dodať, že je zo všetkých tradičných plodín najdlhšie na poli. Čelí tak veľkému tlaku škodcov a chorôb. Či už ide o bakteriálne infekcie, hubové ochorenia, blyskáčikov či krytonosov, ktorých rezistencia voči chemickej ochrane sa z roka na rok zvyšuje. Je tak na mieste aj otázka alternatívnej ochrany napr. v podobe prípravkov podporujúcich zdravotný stav rastlín, čo zvýši ich celkovú odolnosť. Úspech pri pestovaní repky je tak determinovaný efektívnymi zásahmi do porastu v správnej chvíli a v primeranej intenzite, ako pri chemickej ochrane tak aj v oblasti výživy a stimulácie rastlín. Ekonomika jej pestovania je závislá nielen na správnom načasovaní vstupov, ale hlavne od ich ceny. Tieto investície je možné s vysokou úspešnosťou znížiť výberom správnej odrody.

K takýmto odrodám bezpochyby patria líniové odrody spoločnosti CANDOR (Quartz, Alegria). Ich silný genetický základ je základom vyrovnaného porastu s každoročným stabilným výnosom. Enormná elasticita a odolnosť voči chorobám z nich právom vytvárajú „Repky o ktoré sa môžete oprieť“.

Výkyvy počasia a značné diferencie posledných ročníkov vo vlhkostných a teplotných podmienkach sú ďalším z primárnych faktorov určujúcich výnosy repky. Vysoký zrážkový deficit (až do 300mm) a výkyvy teplôt sprevádzané iba lokálnym výskytom zrážok spôsobili priepastné rozdiely nielen medzi regiónmi, ale v mnohých oblastiach aj medzi susediacimi katastrami. CANDOR Vám prináša overené osivá repky vysoko odolné voči takýmto vplyvom počasia.

Ďalším kľúčovým faktorom pri pestovaní repky ozimnej je výkupná cena. Na jej výšku vplývajú v poslednej dobe najmä vysoké svetové zásoby a oznámenie o znižovaní podielu repkového oleja v biopalivách. Začiatkom marca 2018 sa pohybuje cena na úrovni 330 až 340 eur/t . Požiadavky pestovateľov sú oproti to mu na úrovni 360 eur/t, aby bola plodina aj pri slabšom roku zisková. Vychádza to z reálnej výšky vstupov (800-1200€/ha) a očakávaných výnosov, ktoré sa v roku s nepriaznivými vplyvmi externých faktorov pohybujú na úrovni 2,5-3,5t/ha.

Prezimovanie repiek v tomto roku bolo aj vzhľadom na problémy so suchom po jej sejbe veľmi dobré. Faktom ostáva, že najmarkantnejším faktorom budú aj v tomto roku zrážkové pomery, nakoľko v marci 2018 sa prakticky len doplnil deficit za rok 2017. Úrodu ovplyvňuje celá škála faktorov, ako napríklad výber odrody a stanovišťa, agrotechnika a poveternostné podmienky. Voľbou vhodného hybridu alebo línie repky vieme zabezpečiť rentabilitu tejto plodiny, nakoľko vhodná odroda sa podieľa na výnose 20 až 30 percentami. Napriek týmto všetkým spomínaným faktorom zostáva repka jednou z najpestovanejších plodín na Slovensku.

Sejba repky je ešte ďaleko, no faktom ostáva, že výber správnej odrody je jedným z kľúčových faktorov pre dosiahnutie stabilných vysokých výnosov. Aj v tomto roku je tím spoločnosti CANOR pripravený Vám takéto repky dodať.