Prezentácia portfólia repky 2018

Stalo sa každoročnou tradíciou, že spoločnosť CANDOR s.r.o. organizuje pre svojich pestovateľov a priateľov predstavenie portfólia, ktoré pripravila pre kampaň Repka.
Tento rok sme sa opäť stretli v priestoroch Brokovej strelnice Mlyn v Jaslovských Bohuniciach 16. mája.
Po verejnej prezentácii a diskusii sme sa vrhli na sprievodný program v podobe športovej streľby na hlinené Holuby.
Gratulujeme víťazom a tešíme sa, že našu repku pozná opäť viac poľnohospodárov.