Prehliadka pokusov – repka 2018

Naše odrody sme zaradili aj do pokusov pána profesora Vašáka so skvelými výsledkam.

Stretli sme sa na prezentáciách:
29. mája v Prašiciach
30. mája na Liptove
31. mája v Úpore
1. júna v Huli