Poľné dni kukurice CANDOR

13.9.2018

Začalo to myšlienkou.

Aj vďaka Vám posúvame myšlienky ďalej a snažíme sa dať im reálnu podobu. Tak tomu bolo aj pri tvorení poľného dňa kukurice v Krušovciach. 
Vytvorenie nultého ročníka tejto akcie začalo myšlienkou „Priblížiť sa k pestovateľom“, nielen prezentovať kvalitné materiály, ale stretnúť a s Vami v priateľskej atmosfére. Pri zakladaní poloprevádzkových pokusov nám vyšiel v ústrety SELEKT Horné Chlebany a vďaka precíznej práci ich zamestnancov sme Vám mohli predstaviť portfólio našich kukuríc v prvotriednej kvalite. Myšlienku sme spolu s našimi partnermi AGRIO a GALLEKO pretavili v skutočnosť. 

Sme radi, že sme mali možnosť sa spolu stretnúť priamo na poli uvoľnenej atmosfére. Už teraz pracujeme na ďalšom ročníku a vytvorení milej tradície.