ES MYLORD

šľachta vo svojej triede FAO 370

Spoločnosť CANDOR s.r.o. prináša pestovateľom novinku na trhu kukurice, z dielne francúzskej šľachtiteľskej spoločnosti Euralis, trojlíniový TOP hybrid ES MYLORD.

Táto exkluzívna novinka roku 2019 využíva výnimočný šľachtiteľský efekt ROOTS POWER a systém TROPICAL DENT spoločne so Stay Green efektom, ktoré sú jednoznačnou odpoveďou na dopyt pestovateľov po kukurici odolnej voči stresovým podmienkam so schopnosťou efektívnejšie využívať vlahu.

ROOTS POWER znamená veľké a silné korene zabezpečujúce vyššie a stabilnejšie výnosy v horších pestovateľských podmienkach, väčšiu toleranciu voči suchu a zlepšenie príjmu živín.

TROPICAL DENT sa vyznačuje výrazným heteróznym efektom, zlepšením životaschopnosti, odolnosťou voči chorobám a výborným hospodárením s vodou. Hybridy tejto kategórie sú charakteristické maximálnymi výnosmi, vysokou stabilitou úrod a veľmi nízkou zberovou vlhkosťou zrna.

ES Mylord preukázal svoje prednosti na reálnych plochách už v tomto roku. Masívny koreňový systém s veľkým množstvom vlásočníc efektívne zabezpečuje rastline dostatočný príjem živín, čoho výsledkom je vytvorenie vysokej a silnej rastliny s výrazným StayGreen efektom. Takto dokonale vyživená pevná rastlina s vysokým vzrastom (2,5-3m) je výrazne odolná voči suchu. Nasadenie šúľkov na rastline je stredné, s vysokým počtom radov a zŕn v radoch. Typ zrna je konský zub.

Hybrid spoločnosti Candor s.r.o. s výborným zdravotným stavom vyniká najmä vysokým výnosom zrna. Vďaka svojmu mohutnému habitusu sa uplatní aj ako vysoko energetická silážna kukurica v živočíšnej výrobe. Ekonomika pestovania ES Mylord spočíva popri excelentnom výnosovom potenciáli aj vo veľmi dobrom uvoľňovaní vody zo zrna na konci vegetačného obdobia, čím sa reálne znižujú náklady na pozberovú úpravu kukurice.

Agronomické výhody:

ES Mylord nová hviezda top istoty úrody v suchých rokoch

ES Mylord špičková úroda zrna vo všetkých výrobných oblastiach

ES Mylord je vhodný aj na produkciu siláže (vysoko energetické porasty v intenzívnych podmienkach)

ES Mylord excelentný profil rezistencie voči chorobám

ES Mylord výborná ekonomika pestovania (pomer výnos a vlhkosť zrna)

Popri týchto výhodách je hybrid ES MYLORD vhodná odroda do všetkých oblastí, kde pri vyššej intenzite pestovania zabezpečí ekonomiku pestovania kukurice, či už na zrno alebo siláž, na vysokej úrovni.

Vysoká úroda zrna dokonale podporená nízkou zberovou vlhkosťou na reálnych plochách právom pasuje ES MYLORD v očiach pestovateľov za Šľachtu vo svojej triede!