Candor - portfólio repky 2019

Repky, ktoré Vás presvedčia - od spoločnosti CANDOR, s.r.o.

V minulom roku priniesla spoločnosť Candor, s.r.o. na slovenský trh viacero kvalitných odrôd repky ozimnej. Z noviniek, ktoré si našli svoje miesto na našich poliach, sa najviac osvedčili hybridné odrody Hamour, ES Gaelis a líniové odrody ES Mambo či Butterfly. Výrazné zastúpenie má overená líniová odroda Quartz - zodpovedná stálica nášho portfólia.

Hamour – Vášeň na Vaše polia

Tento stredne neskorý hybrid, vhodný najmä na vysokú intenzitu pestovania, sa vyznačuje skvelou odolnosťou voči prísuškom a rýchlym jesenným vývinom, vďaka ktorému je vhodný aj na neskoršie termíny sejby. Vytvorený mohutný kolovitý koreň s početnými vlásočnicami zabezpečuje vyživovanie rastliny počas celej vegetácie aj v suchších obdobiach. Napriek vyššiemu vzrastu má výbornú odolnosť voči poliehaniu a dozrieva rovnomerne. Bohaté vetvenie rastliny prispieva k tvorbe vysokých a kvalitných úrod (47,7 % oleja v sušine). Svoju výnimočnosť ukázal v maloparcelkových pokusov v Červenom Újezdu v roku 2017 (pokusy Agrada, s.r.o. ) ako absolútny víťaz s úrodou 5,7 t/ha, a o rok neskôr 5,61 t/ha. V roku 2018 potvrdil svoju vysokú regionálnu úrodovú vyrovnanosť aj na Slovensku, keď v poloprevádzkových pokusoch dosahoval úrody 4,26 t/ha na juhu Slovenska a 4,27 t/ha na severe našej republiky. Celkovo dosahoval v minulom roku úrody od 4,08 t/ha do 4,71 t/ha. Týmto potvrdil svoju plasticitu a schopnosť dosahovať veľmi vysokú úrodu na všetkých druhoch pôd a v rôznych klimatických podmienkach Slovenska.

ES Gaelis – Silný bojovník za vysoké úrody

Stredne skorá hybridná odroda stredného vzrastu, odolná voči phome, ukázala svoje kvality najmä v suchších regiónoch Slovenska. Veľmi rýchly jarný vývin a skoré kvitnutie zabezpečuje mohutný rozvetvený koreňový systém. Nenáročná odroda, vyznačujúca sa nízkou zberovou vlhkosťou zrna je vhodná do všetkých pôdnych typov, s výsevom v riadnom agrotechnickom termíne. Kvalita produkcie je daná vysokým obsahom oleja, omega 3 mastných kyselín a nízkym obsahom glukozinolátov.

ES Mambo – (ne)bezpečne úrodná línia

Táto novinka roku 2018 v našom portfóliu repky ozimnej dopĺňa ponuku našich kvalitných líniových repiek. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči chorobám a suchu. Najmä odolnosť voči phome umožňuje pestovateľom dosahovať vyššie a kvalitné úrody s nižšími nákladmi na fungicídne ošetrenie. ES Mambo je vhodná odroda na skoršie sejby a pri vzchádzaní jej postačí aj menšie množstvo vlahy. Táto línia vyžaduje vysokú intenzitu pestovania na úrovni hybridov, ale odvďačí sa vysokou a kvalitnou produkciou. Vo Francúzsku bola najpestovanejšou líniovou odrodou, a to v rokoch 2015, 2016 a 2017 (zdroj: BVA, Francúzsko). V pokusoch ČZU vyhodnotených v roku 2018 sa ES Mambo umiestnila s úrodou 4,17 t/ha ako najlepšia línia a celkovo bola na 3. mieste vrátane hybridov. Táto (ne)bezpečne úrodná línia určite poteší každého pestovateľa.

Butterfly – s ľahkosťou k úrode

Líniová odroda Butterfly je výnimočná svojou odolnosťou voči poveternostným podmienkam - najmä chladu, preto sa hodí aj na výsev po agrotechnickom termíne. Nižší vzrast rastliny je zárukou odolnosti voči poliehaniu v predzberových fázach. Rýchly jesenný a jarný vývin spolu so skorosťou sú vhodnou kombináciou pre skoré uvoľnenie pozemku pre následnú plodinu. Pre svoje vlastnosti bude cenená najmä na pozemkoch s ľahkými pôdami, kde zhodnotí naplno svoj potenciál a dosiahne vysoké úrody s vysokou kvalitou zrna. Vhodné je jej pestovanie pri vyššej intenzite, kde pestovateľa prekvapí svojou perfektnou odolnosťou voči phome.

Quartz – Nadčasová línia

Dlhodobo overená líniová odroda, vhodná do akýchkoľvek podmienok. Uspokojí pestovateľov v akejkoľvek časti Slovenska a svojou nenáročnosťou poteší aj toho najnáročnejšieho pestovateľa. Veľmi dobre sa vysporiada s nízkou intenzitou pestovania, ako aj s výkyvmi počasia a nedostatkom zrážok, ktoré sú hlavným znakom posledných rokov. Bohato rozvetvený koreňový systém, nižší vzrast rastliny a dobrý zdravotný stav sú základom úspechu tejto líniovej odrody. Vo vysokej intenzite pestovania má úrodový potenciál najlepších hybridov.

Pripravujeme...

Spoločnosť Candor, s.r.o. sa neustále snaží prinášať inovácie a nové riešenia v oblasti odrôd repky ozimnej na naše polia. Neklamným znakom toho sú aj pripravované novinky pre nasledujúce ročníky. Odrody ES Navigo a Cramberio majú potenciál stať sa trendom pestovania v rámci Slovenska.

ES Navigo, stredne skorý hybrid vhodný aj na neskoršiu sejbu vďaka veľmi rýchlemu jesennému vývinu. Napriek rýchlemu jarnému vývinu a výške rastliny, nemá sklon k poliehaniu, čím nekomplikuje pestovateľovi zber. Skvelou odolnosťou voči chorobám (gén RLM7) a pukaniu šešúľ Vás táto novinka naviguje správnym smerom k najnovším výnosovým trendom.

ES Cramberio je stredne skorý hybrid, špecifický svojou perfektnou toleranciou voči nádorovitosti koreňa repky. Zdravý a silný koreň je základom pestovania akejkoľvek plodiny, repku nevynímajúc. Preto je šľachtenie tejto odrody prioritne orientované na kvalitu a zdravotný stav koreňového systému. Vďaka svojmu rýchlemu vývinu je vhodný tento hybrid aj na neskoršie termíny sejby. Stredne vysoká rastlina odolná voči poliehaniu vytvára šešule so spoľahlivou odolnosťou voči pukaniu a zrno s vysokým obsahom oleja.

Z našej ponuky osív repky ozimnej si vyberie aj ten najnáročnejší pestovateľ odrodu podľa svojich predstáv a požiadaviek na skorosť, výšku rastliny, náročnosť pestovania, vhodnosti na rôzne typy pôd, klimatické podmienky, termín sejby a v neposlednom rade bude spokojný s dosiahnutou úrodou.

Ponuka od spoločnosti CANDOR, to sú repky, ktoré Vás presvedčia!

Ing. Michal Jaško, obchodný zástupca, CANDOR, s.r.o.