Deň poľa repky CANDOR – PPD Rybany

Deň poľa repky CANDOR!
Stretli sme sa opäť aj na dni poľa v PPD Rybany. Zdravé, upravené a sľubné porasty sme si pozreli spolu s hojným počtom farmárov predstavené hybridy:

  • HAMOUR
  • ES GAELIS
  • ES NAVIGO
  • predstavené línie:
  • QUARTZ
  • DJANGO
  • ES MAMBO
  • a projekt z dielne CANDOR HQ1

Ďakujeme všetkým za príjemný deň, dobrú spoločnosť a družstvu za skvelé podmienky.
Pretože repky od CANDORu Vás presvedčia!