Najnovšie trendy šľachtenia kukurice v ponuke CANDOR s.r.o.

Spoločnosť CANDOR s.r.o. prináša každoročne pestovateľom nové odrody kukuríc, ktoré sú výsledkom inovatívnych technológií šľachtenia, dopĺňajúce stabilné a dlhodobo overené materiály nášho portfólia. Inak tomu nie je ani tento rok, kedy uvádzame na trh našu novinku v sortimente neskorých zrnových kukuríc s názvom DEBUSSY podporenú obľúbeným materiálom ES MYLORD.

DEBUSSY FAO 470 – Skladateľ nadpriemerných úrod

Novinka nášho portfólia pre sezónu 2020 z dielne šľachtiteľa Euralis vhodná do južných oblastí Slovenska, kde perfektne zvláda vysoké teploty a sucho. Rastlina je nižšieho až stredného vzrastu, vhodná prioritne pre pestovanie na zrno s výrazným Stay Green efektom. Pri pestovaní v podmienkach strednej až vysokej intenzity naplno prejaví svoj úrodový potenciál a v maximálnej miere zúročí podmienky danej lokality a vložených investícií.

Vysporiada sa so širokým spektrom typov pôd a rôznymi lokalitami, čo dokázala v poloprevádzkových pokusoch v roku 2018. V lokalitách kde bola umiestnená, dosiahla výsledok od 105% až do výšky 126% priemeru pokusu, čo jednoznačne preukazuje jej plasticitu a vysokú vyrovnanosť dosiahnutej úrody zrna. Tieto výborné výsledky sú aj zásluhou dlhého klasu so štíhlym vretenom, ako aj vysokej odolnosti voči chorobám ako je Helmitosporióza a Fuzária.

ES MYLORD FAO  370 – Šľachta vo svojej triede

Hybrid overený a obľúbený medzi pestovateľmi. Je to kukurica integrujúca v sebe všetky najnovšie trendy šľachtenia kukuríc spoločnosti Euralis, ako je Tropical Dent či Roots Power, ktoré sú odpoveďou narastajúcich požiadaviek trhu na odolnosť voči suchu v posledných ročníkoch. Rastlina je vyššieho vzrastu, s vysokým výnosom zrna aj silážnej hmoty. Je „kráľom“ vysokej intenzity pestovania na väčšine druhov pôd Slovenska. Mohutný koreňový systém, úplné doopelenie šúľku a nízke zberové vlhkosti dávajú predpoklad vysokej ekonomickej efektivity pestovania kukurice.

ES Mylord potvrdil svoju výnimočnosť v minulom roku 2018, kedy svojou úrodou príjemne prekvapil nejedného farmára a dosahoval výnimočné výsledky. Osvedčil sa predovšetkým v oblasti s výrazným deficitom zrážok na pôde podniku RD Cífer, kde s výsledkom 8,4 t/ha pri priemernej zberovej vlhkosti na úrovni 13,5-14,5% dosiahol o 0,4t/ha vyššiu úrodu zrna ako ostatné pestované hybridy. Vysoký úrodový potenciál tohto hybridu sa naplno prejavil aj v okrese Partizánske - k maximálnej spokojnosti majiteľa podniku AGRO - FERMAT s. r. o. s výnosom 10,64t/ha.

V roku 2019 nadviazal na predchádzajúci ročník, kde na pozemku spoločnosti SELEKT a.s. Bučany, ŠS Horné Chlebany dosiahol výsledok 9,7 t/ha pri vlhkosti 20%, a potvrdil tak svoju vysokú ročníkovú vyrovnanosť úrod.


Kukurice od spoločnosti CANDOR s.r.o. zabezpečujú každoročne svojim pestovateľom stabilné a vysoké výnosy s výbornou ekonomikou pestovania tejto plodiny.

Potvrdzujú tým hlavné motto spoločnosti CANDOR: „Kde klíči kvalita, rastie výnos!“