Správne repky do nasledujúcej sezóny

Správne repky do nasledujúcej sezóny

Výber odrôd našich repiek reaguje na aktuálne problémy na poliach, kde sa stretávame s čoraz väčšími výkyvmi počasia a silnými stresovými podmienkami. Na základe pozitívnych údajov získaných od šľachtiteľov, z odborných inštitúcií a najmä od našich partnerov z praxe, ponúkame výkonné materiály dosahujúce v týchto podmienkach výnimočné úrody.
Okrem overeného hybridu Hamour prinášame hybridy založené na nových technológiách ako ES Navigo a Cramberio. Pevnou súčasťou portfólia sú výnosné líniové odrody: osvedčený a plastický Quartz, jeho zaujímavý pokračovateľ - linia Django a spoľahlivé ES Mambo spoľahlivo konkurujúce hybridom.

Hamour je stredne neskorý hybrid, špecifický najmä svojou regionálnou a ročníkovou vyrovnanosťou. Výborne reaguje na rozdiely v priebehu počasia v jednotlivých ročníkoch a špecifické lokálne pestovateľské podmienky, dokáže tak dosahovať stabilné výnosy, o ktoré sa môže pestovateľ oprieť. Prvýkrát zaujal v maloparcelkových pokusoch v Červenom Újezde v roku 2017 (pokusy Agrada, s.r.o. ) ako absolútny víťaz s úrodou 5,7 t/ha, a o rok neskôr 5,61 t/ha. V nasledujúcich rokoch 2018 a 2019 potvrdil svoje výsledky aj na Slovensku, keď v poloprevádzkových pokusoch bola jeho úrodovosť od 4,08 t/ha do 4,76 t/ha. V roku 2019 dosiahol v Úpore úrodu 3,32 t/h a tým 103,75 % pokusu, zároveň 4,76 t/ha v Liptovskom Mikuláši, výsledkom obsadil druhé miesto.
Hamour je vhodný najmä na vysokú intenzitu pestovania, vyznačuje sa skvelou odolnosťou voči prísuškom a rýchlym jesenným vývinom, vďaka ktorému je vhodný aj na neskoršie termíny sejby a do severnejších oblastí SR. Vytvorený mohutný kolovitý koreň s početnými vlásočnicami zabezpečuje vyživovanie rastliny počas celej vegetácie, aj v suchších obdobiach. Napriek vyššiemu vzrastu má výbornú odolnosť voči poliehaniu a dozrieva rovnomerne. Bohaté vetvenie rastliny prispieva k tvorbe vysokých a kvalitných úrod (47,7 % oleja v sušine).
ES Navigo, stredne skorý hybrid vhodný aj na neskoršiu sejbu vďaka veľmi rýchlemu jesennému vývinu. A naopak napriek rýchlemu jarnému vývinu a výške rastliny, nemá sklon k poliehaniu, čím nekomplikuje pestovateľovi zber. Skvelou odolnosťou voči chorobám (gén RLM7) a pukaniu šešúľ Vás táto novinka naviguje správnym smerom k vysokým výnosom.
ES Cramberio je opäť stredne skorý hybrid, šľachtený špeciálne s dôrazom na toleranciu voči nádorovitosti koreňa repky. Zdravý a silný koreň je základom pestovania akejkoľvek plodiny, repku nevynímajúc. Preto je šľachtenie tejto odrody prioritne orientované na kvalitu a zdravotný stav koreňového systému, ktorý pomáha celej rastline vyvarovať sa so stresovými podmienkami. Vďaka svojmu rýchlemu vývinu je tento hybrid vhodný aj na neskoršie termíny sejby. Stredne vysoká rastlina odolná voči poliehaniu vytvára šešule so spoľahlivou odolnosťou voči pukaniu pred žatvou a zrno s vysokým obsahom oleja.
Django je novinkou v našom portfóliu a patrí do kategórie skorých odrôd. Preverili sme ju v rokoch 2018 a 2019 vo viacerých poloprevádzkových pokusoch kde dosahovala nadpriemerné výsledky. Napríklad v roku 2018 v Horných Chlebanoch s úrodou 5,05 t/ha sa dopracovala k 102,4 % pokusu a v trebišovskom okrese s výsledkom 3,92 t/ha dosiahla 115,3 % pokusu. Django je odroda vhodná na intenzívne pestovanie. Dobré zvláda aj neskoré temríny sejby. Vyrovnáva sa s nedostatkom zrážok, nižšie rastliny so silnou stonkou sú odolné voči poliehaniu, chorobám a uľahčujú žatvu.

Výber správnej odrody závisí od mnohých faktorov, preto je naša ponuka je pestrá. Prezentujeme ju na viacerých pokusných miestach a poľných prehliadkach, v prípade záujmu radi prediskutujeme a vyberieme tú najvhodnejšiu do Vašich podmienok.