Stabilné a preverené

Spoločnosť CANDOR s.r.o. prináša každoročne pestovateľom nové odrody kukuríc a slnečníc, no mnohé časom preverené hybridy sú pevnou súčasťou portfólia. V našej ponuke sa tak snúbia inovatívne technológie šľachtenia s prvkami, o ktoré sa pestovateľ môže oprieť aj v sťažených podmienkach. Je tak aj v tomto roku, kedy sa pre špecifický priebeh počasia oneskorili aj žatevné práce. Naše stálice v tejto skúške obstáli na výbornú a jednoznačne potvrdili že sú silnou oporou pestovateľom.

Šľachtenie nových odrôd slnečnice napreduje a nové odrody sa honosia vlastnosťami vychádzajúcimi z požiadaviek trhu a najnovších trendov v jej pestovaní. Naproti tomu sú často v reálnych podmienkach pokorené skôr vyšľachtenými overenými hybridmi. Takým je jednoznačne ES NOVAMIS CL. Hybrid má svoje stabilné miesto v portfóliu Candoru od roku 2013 a každoročne si výsledkami svoju pozíciu upevňuje. Ako najskoršia odroda Clearfield technológie na slovenskom trhu bez problémov dozrie na zberovú (a skladovaciu) vlhkosť 8% bez potreby desikácie na poliach Záhoria, Podunajskej či Východoslovenskej nížiny. Dozrievanie je rovnomerné charakterizované rýchlym dosychaním na konci vegetácie. Nižší vzrast (1,4-1,7m), robustné stonky a silné korene sú základom nepoliehavosti porastu aj v rokoch ako 2020, kedy pre nepriazeň počasia bola žatva už dozretých porastov výrazne oneskorená. ES Novamis Cl je, vďaka dlhoročným vyrovnaným výnosom a schopnosťou adaptovať sa na ročníkové podmienky, symbolom stability. Úrodami na reálnych plochách s ľahkosťou prekračuje celorepublikový priemer. Kým v rokoch 2015-2019 sa, podľa Štatistického úradu SR, priemerné úrody na Slovensku pohybovali od 2,31 t/ha do 2,93 t/ha, ES Novamis Cl dosahoval 3,2 – 4,2 t/ha. Medzi našimi pestovateľmi je vďaka spomínaným charakteristikám nadmieru obľúbenou slnečnicou so spoľahlivo vysokým čistým výnosom.

Popri stáliciach v portfóliu kukuríc ponúka Candor s.r.o. aj preverené odrody z novších šľachtení. Takou je aj DEBUSSY (FAO 450). Svojim nízkym vzrastom, tenkým vretenom a dokonalým vyplnením šúľka je zrnovkou aj pre najnáročnejších pestovateľov. Už v roku 2018 zažiarila v poloprevádzkových pokusoch s výsledkami na úrovni 105-126% priemeru pokusu, ktoré na viacerých miestach opätovne potvrdil aj v tejto sezóne (napr. PD Čakajovce-Dražovce – 118%, SELEKT Horné Chlebany – 108% či Agrimpex Trstice 106%). V tomto roku mali pestovatelia príležitosť využiť potenciál hybridu Debussy v praxi na reálnych plochách. Skvele pasuje na intenzívne obhospodarované stredne ťažké pôdy polí južného Slovenska, kde sa prejaví ako „Skladateľ nadpriemerných úrod“.

Portfólio spoločnosti Candor pre sezónu 2021 dopĺňajú vybrané odrody sóje a ciroku. Dokonalým príkladom je skorá sója TOURMALINE excelujúca už niekoľko sezón na ľahkých pôdach a severných oblastiach Slovenska. Z cirokov určite stojí za vyzdvihnutie zrnová odroda ES FOEHN s dobrou odolnosťou voči suchu.

V portfóliu spoločnosti Candor si určite vyberie aj náročný pestovateľ vyžadujúci vysokú kvalitu, pretože „kde klíči kvalita, rastie výnos“.

 

Ing. Vladimír Miklovič

CANDOR, s.r.o.