Oprite sa o naše repky aj v roku 2021

Agromagazín 5/2021

Založenie novej úrody začína výberom odrody. Zvučné názvy a fascinujúce výsledky z pokusných políčok znejú famózne, no každá parcela je iná, každý hospodári v iných podmienkach a má svoj overený systém práce. Preto je nosným pilierom budúcej úrody jednoznačne správny výber osiva. Nesejeme obrázky ani čísla z katalógov, ale osivo repky ako investíciu pre budúci výnos. Candor Vám pre túto sezónu prináša opäť repky o ktoré sa opriete v dobrých i zlých rokoch. Vyberieme spolu s Vami odrodu šitú na mieru Vášmu poľu. Nie šírka sortimentu, ale stabilita je podstatná pri tvorbe portfólia Candoru. 

HAMOUR - overený stredne neskorý hybrid vynikajúci na stredne tažkých intenzívne obhospodarovaných pôdach. Expert v prezimovaní vyznačujúci sa rýchlym nástupom vegetácie v jari vytvárajúci silný terminál podporený pevným hlavným koreňom ako základ nepoliehavého porastu. Chladnejšia jar je preňho stimulom a hravo odoláva neskorším jarným mrazom. Má schopnosť rýchlej regenerácie po poškodení stresovými faktormi prostredia a škodcami, čo do značnej miery zvyšuje odolnosť voči sekundárnym infekciám. Dosahuje tak vysokú kvalitu semena s olejnatosťou nezriedka nad 47%.

ES NAVIGO - nová hybridná sila vyššieho vzrastu ako špecialista do intenzívnych podmienok. Odroda charakteristická rýchlym jarným štartom, vyšším vzrastom a stredne neskorým dozrievaním vyniká toleranciou voči celému spektru patogénov. Dosahuje špičkové úrody pri hustote porastu 25-35 rastlín na m2. Spolu s vysokou mierou odolnosti voči vypukaniu šešúľ je predurčené pre najnáročnejších pestovateľov.

HAMBRE je ambicióznou novinkou našej ponuky, vhodnou do širokej škály pestovateľských podmienok. Je to vďaka vysokej miere plasticity, ktorá je výsledkom precízneho šľachtenia, čo sa prejavuje aj zberovou vlhkosťou o 0,5-1,0% nižšou oproti konkurenčným hybridom. Rastliny tohto hybridu sú stredného vzrastu s vysokým počtom šešúľ. Pre rýchly jesenný vývoj je vhodná aj pre neskoršie sejby.

Spoločnosť Candor, s.r.o. stabilne prináša najširšie portfólio líniových odrôd na slovenskom trhu. Pilierom mnohých pestovateľov je už viac ako 6 rokov overená odroda QUARTZ schopná excelovať ako na ľahkých tak aj na ťažkých pôdach, vo vysoko intenzívnom i exetenzívnom systéme obhospodarovania s úrodou na úrovni hybridov. Mladší súrodenec Quartzu - novinka DJANGO - v ničom nezaostáva. Vo viacerých ohľadoch sa naplno prejavila sila mladých génov, čo posunulo už aj tak vysokú odolnosť voči patogénom a stresovým faktorom prostredia. ES MAMBO pre svoj enormný výnosový potenciál obľubuje vysoko intenzívne obhospodarovanie, kde úrodou často atakujúcou 5t/ha presahuje aj najvýkonnejšie hybridy.

Stačí len spojiť správnu odrodu so správnou parcelou pre dosiahnutie maximálneho výnosu.