Osvedčené, nové aj farebné portfólio kukuríc od Candoru

Naša spoločnosť už tradične prináša jarnú ponuku kukuríc, slnečníc, sóje a ciroku v snahe poskytnúť komplexnú skladbu plodín pre efektívne využitie potenciálu pestovateľských plôch. Do ponuky vyberáme odrody s výraznou úrodovou stabilitou, vysokou adaptabilitou na neustále sa meniace a extrémne podmienky, pri maximalizácii úrody.

Medzi žiarivé novinky tohto roka u nás patrí napríklad kombinovaný hybrid ARABESQUE (FAO 240/230) vhodný do vysokej intenzity pestovania. Má robustné rastliny s poloerektívnym postavením listov. S výrazným výnosom silážnej hmoty je ideálny aj do bioplynových staníc. Novou špičkovou zrnovou kukuricou je v našom portfóliu FIGHT s FAO 270 vďaka masívnym klasom. Hybrid registrovaný v českej republike sa pobije za vysoké výnosy aj v ťažších podmienkach vďaka nízkej vlhkosti zrna zabezpečí aj efektívnu ekonomiku pestovania, ktorá je v súčasnej situácii rozhodujúca.

ES METHOD (FAO 350) Vám s určitosťou prinesie stabilitu. Môžete sa oň oprieť aj v silne stresových podmienkach, čo dokladujú aj výsledky poloprevádzkových pokusov, kde bez váhania dosahuje nad 100%: Senica 2022 10,2 t/ha, Rybany 2022 10,2 t/ha o rok skôr v 2021 12 t/ha, Komoča 2021 bezmála rovnako 12 t/ha, Senica 2020 – 14 t/ha, Komoča 2020 – 11t/ha, Bíňovce 2019 – 12,9t/ha, Komoča 2019 – 11,8t/ha. Podmienky tohto roka boli v niektorých častiach Slovenska poznačené extrémnym nedostatkom zrážok. ES Method patrí do skupiny kukuríc šľachtenia Tropical dent, aj vďaka tomu tieto podmienky na reálnych plochách ustál bez problémov s nadpriemernými výsledkami a pestovateľov potešil vždy nízkou vlhkosťou zrna pri zbere vďaka perfektnému uvoľňovaniu vody. ES MYLORD (FAO 380/370) pribudol do nášho katalógu neskôr, no bohatší o systém Power Roots, šľachtenie zabezpečujúce pevné korene schopné čerpať vodu s väčších hĺbok. Je tak jedinečnou príležitosťou pre zúročenie vstupov intenzívneho obhospodarovania. ES Mylord je plastický, pevné a zároveň pružné rastliny umožňujú pestovateľovi využiť aj výrazný silážny potenciál.

Dnes je dôležité minimalizovať pestovateľské riziko napríklad rozšírením zberového okna, čo môže zabezpečiť výber viacerých hybridov. Pestrosť našej ponuky dokonale dopĺňajú špeciálne odrody. OBSCURO – čierna kukurica, bola v sezóne 2022 prvýkrát na reálnych plochách. Sledovali sme ju v podmienkach naprieč Slovenskom, kde aj na juhu dosahovala uspokojivé výsledky v extrémne náročných podmienkach. Ponúkame tiež bielu kukuricu BRAIT so zrnom typu flint, s veľmi lákavou výživovou hodnotou a najnovšie aj odrody super sladkých kukuríc balených i do menších sáčkov (5000 zŕn).

Silné portfólio sme zostavili rovnako v slnečniciach. Klasické, či odrody CL, CLP aj SU alebo špeciálne. Časom preverené s veľmi vyrovnanými výnosmi sú ES NOVAMIS CL, ES JANIS CLP, presvedčivou novinkou je CONQUEST CLP, prípadne ES HUDSON SU registrovaný na Slovensku, predurčený do našich podmienok.

Spolupráca s Vami nás posúva vpred a kvalitné osivo je vynikajúcim prostriedkom na dosiahnutie spoločného cieľa – vysokých výnosov.