Cirok

DOBRÁ ALTERNATÍVA – VYSOKÝ VÝNOS – NÍZKE NÁKLADY – MINIMÁLNE NÁROKY NA VODU
HybridSkorosťVyužitieRelatívna zrelosť: Σ teplot v C °Relatívna zrelosť: ParameterFarba semienCharakteristika
STYXSkorosť: 540 - 580Využitie: siláž / bioplynRelatívna zrelosť: Σ teplot v C °: 1850Relatívna zrelosť: Parameter: 25 - 30 % sušinaFarba semien: žltárobusný cirok vhodný aj do suchých oblastí
ES FOEHNRanost: 400 - 450Využití: zrnoRelatívna zrelosť: Σ teplot v C °: 1860Relatívna zrelosť: Parameter: 20 % vlhkost zrnaFarba semien: červeno - krémovázrnový cirok pre teplejšie oblasti, stay green, nepolieha
BMR X GoldSkorosť: stredne neskorýVyužitie: siláž / bioplynRelatívna zrelosť: Σ teplot v C °: 1850Relatívna zrelosť: Parameter: viacsečnýFarba semien: sterilný40-45 t/ha - výnos; zelenej hmoty; 58 - 60 % straviteľnosť; organických látok; 20 - 22 % obsah cukru; 3 - 5 % obsah škrobu

CANDOR, s.r.o. spolu so šľachtiteľskou spoločnosťou EURALIS Semences prinášajú úžitok v podobe jedného z najdôležitejších výskumných programov v Európe.

Spoločnosť Candor, s.r.o. v partnerstve so šľachtiteľskou spoločnosťou EURALIS prináša priebežne nové inovácie v oblastišľachtenia ciroku a tvoria tak hybridy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky, potreby pestovateľov a spracovateľov. Práve z tohto dôvodu ponúka EURALIS široké portfólio ciroku vhodného pre všetky klimatické podmienky. Táto plodina je skutočne veľmi dobrou alternatívou ku kukurici. Spomínaný fakt u nás stále nie je dobre známy. Cirok prináša dvojitú výhodu, a to dobrý výnos a nízke náklady na hnojivá, pesticidy a nepomerne nižšie nároky na vlahu. Dnes sme svedkami vzniku nových príležitostí realizácie zrnového ciroku, a to v potravinárstve (múka, krupica, pivo, lieh, na potravinárske účely, atď.), rovnako vo výžive zvierat (prasatá, hydina, dobytok). Aj v mliečnom priemysle tvorí jednu z nízkonákladových alternatív ku kukuričnej siláži. V neposlednom rade je cirok príležitosťou v segmente obnoviteľných zdrojov a v budúcnosti môže znížiť závislosť na zemnom plyne a ponúknuť ekologický zdroj energie.

Využitie ciroku na zrno

Vo výžive ľudí: múka, krupica, pražený cirok, silný alkohol a pivo sa dostávajú do popredia. Pre kŕmne účely: 86 % straviteľnosť sušiny.

  • vysoký obsah proteínov
  • vo vode rozpustné vitamíny
  • vysoká energetická hodnota
  • bez obsahov tanínov

Využitie ciroku na siláž

Pre kŕmne účely: začlenením ciroku do kŕmnej dávky (od 25 do 100 %)

  • má dobrú stráviteľnosť
  • zaisťuje správnu nutričnú vyváženosť krmiva

Využitie produkciu biomasy

Cirok Biomass na produkciu bioplynu: habridy ciroku Biomass majú veľmi vysokú rastlinu (300 – 500) s enormnou úrodou zelenej hmoty a to hlavne v suchých podmienkach.

  • Cirok Biomass: pri 29 % sušiny je výťažnosť metánu 7690 M3/ha
  • Miscanthus (Ozdobnica, či Slonia tráva): pri 15 % sušine je výťažnosť metánu 6732 M3/ha
  • Cirok cukrový: pri 30 % sušiny je výťažnosť viac ako 5016 M3/ha