Kukurica

HybridRegistráciaFaoTyp hybr.Typ zrnaVyužitieOptimál. hustota (tis. rastl. /ha)OdolnosťVýnos solážeVýnos zrnaDozrievanieRajo-nizá-cia
SZsuchochlad
BEANIARegistrácia: SKFao-S: 160Fao-Z: -Typ hybr.: TcTyp zrna: TVyužitie: S, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 80-90Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: RMZRajo-nizá-cia: Z
EASTWOODRegistrácia: ITFao-S: 210Fao-Z: -Typ hybr.: ScTyp zrna: T/MVyužitie: S, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 80-90Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: Z
ES EUROJETRegistrácia: CZFao-S: 220Fao-Z: 210Typ hybr.: ScTyp zrna: TVyužitie: S, Z, CCM, LKS, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 80-90Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: RMZRajo-nizá-cia: Z
ELAMIANARegistrácia: SKFao-S: 250Fao-Z: -Typ hybr.: TcTyp zrna: T/MVyužitie: S, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: Z
ES BONDRegistrácia: EUFao-S: 260Fao-Z: 250Typ hybr.: ScTyp zrna: TMVyužitie: S, Z, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: Z
EYS TENEBRORegistrácia: EUFao-S: -Fao-Z: 250Typ hybr.: ScTyp zrna: TMVyužitie: S, Z, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: RMZRajo-nizá-cia: Z
FIGHTRegistrácia: CZFao-S: -Fao-Z: 270Typ hybr.: ScTyp zrna: MVyužitie: ZOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: RMZRajo-nizá-cia: Z, R
LINEARRegistrácia: ITFao-S: 280Fao-Z: 260Typ hybr.: ScTyp zrna: T/MVyužitie: S,Z, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: Z, R
ATRANSRegistrácia: SIFao-S: 290Fao-Z: 280Typ hybr.: ScTyp zrna: T/MVyužitie: S,Z, BP, CCMOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: Silný SGRajo-nizá-cia: Z, R
EYS OBSCURORegistrácia: Fao-S: -Fao-Z: 320Typ hybr.: -Typ zrna: -Využitie: ZOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 90-95Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: R,K
DYNAREDRegistrácia: SKFao-S: -Fao-Z: 320Typ hybr.: TcTyp zrna: TVyužitie: Z, SOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-85Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: RMZRajo-nizá-cia: R,K
BRAITRegistrácia: Fao-S: -Fao-Z: 320Typ hybr.: TcTyp zrna: TVyužitie: ZOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 75-80Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: RMZRajo-nizá-cia: R,K
ES METHODRegistrácia: A, BGFao-S: 360Fao-Z: 350Typ hybr.: ScTyp zrna: ZVyužitie: Z, S, CCM, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 70-75Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: R,K
ES MYLORDRegistrácia: SKFao-S: 380Fao-Z: 370Typ hybr.: TcTyp zrna: ZVyužitie: Z, S, CCM, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 70-75Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: R,K
LOISANERegistrácia: Fao-S: 420Fao-Z: 410Typ hybr.: ScTyp zrna: ZVyužitie: Z, S, CCMOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 70-75Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: R,K
DEBUSSYRegistrácia: Fao-S: 430Fao-Z: 420Typ hybr.: ScTyp zrna: ZVyužitie: Z, S, CCM, BPOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 65-75Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: R,K
SAN ISIDRO RHRegistrácia: Fao-S: 450Fao-Z: -Typ hybr.: ScTyp zrna: ZVyužitie: S, Z, CCM, HOOptimál. hustota (tis. rastl. /ha): 70-80Odolnosť - sucho: Odolnosť - chlad: Výnos siláže: Výnos zrna: Dozrievanie: SGRajo-nizá-cia: R,K
Typ hybridu:
Scdvojlíniový
Tctrojlíniový
Typ zrna:
Ttvrdý typ (flint)
TMtvrdý až mezityp
Mmezityp
MZmezityp až zub
Zkonský zub (dent)
Smer využitia:
Ssiláž
Zzrno
CCMdrvené zrno s vretenami
LKSsilážová drť palíc s listami
BPbioplyn
HOzrno s vyšším obsahom oleja
Rajonizácia:
Zzemiakarska výrobná oblasť
Rrepárska výrobná oblasť
Kkukuričná výrobná oblasť
Odolnosť/Výnos:
nižšia
vysoká