X4428 CL

RANÝ AŽ STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
To pravé pro ptactvo

Přednosti

  • Hybrid s vyšším obsahem proteinů
  • Clearfield systém
  • Stabilní výnosy

Registrace: EU 2017Výnos a kvalita
Výnos nažek:vysoký
Olejnatost:nižší
Sklizňová vlhkost:střední
Rostlina info
Typ hybridu:dvouliniový Sc
Výška rostliny:střední
Dop. intenzita:střední
Odolnosti
Proti poléhání:velmi dobrá
Proti Sclerotinia:velmi dobrá
Proti Botritys:velmi dobrá
Proti Phomopsis:velmi dobrá
Proti Plasmophara:ano
Proti suchu:výborná
Proti chladu:velmi dobrá