SUNBIRD W

Bílá slunečnice
RANÝ AŽ STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Rostlina - info
Typ hybridu:dvouliniový Sc
Výška rostliny:střední
Dop. intenzita:střední
Systém:Systém Klasický hybrid

Registrace: EU 2005

Výnos a kvalita
Výnos nažek:vysoký
Olejnatost:nízká
Sklizňová vlhkost:střední
Odolnost
Proti poléhání:dobrá
Proti Sclerotinia:dobrá
Proti Botritys:dobrá
Proti Phomopsis:dobrá
Proti Plasmophara:ano
Proti suchu:velmi dobrá
Proti chladu:dobrá