HAMOUR

Svúdné výsledky
Středne raný hybrid

Přesnosti

 • vynikající výnosy semen, vysoká olejnatost
 • plastický hybrid i do sušších oblastí
 • zvýšená odolnost vůči Phomě, sclerotiniu a verticiliu
 • velmi dobře přezimuje

Registrace: SK 2017

Pěstitelská doporučení

 • doporučený výsev 450.000 až 500.000 semen
 • vhodný pro vysokou intenzitu pěstování
 • velmi dobrá odolnost k přísuškům
 • vhodný pro běžné a pozdní termíny setí

Rostlina - info

 • vyšší rostliny s dobrou odolností k poléhání
 • rychlý podzimní vývoj a velmi dobré přezimování
 • rychlý nástup jarní vegetace
 • velmi dobrý zdravotní stav, zvýšená odolnost k fomě (přítomnost genu RLM 1)
 • vysoká HTS, nízký obsah GSL