HEKIP

Týmový hráč
Raný hybrid

Přednosti

 • vysoké výnosy semen
 • zvýšená odolnost k přísuškům
 • stabilní rostliny s výbornou odolností vůči poléhání
 • vysoká HTS

Registrace: SK 2014


Pěstitelská doporučení

 • doporučený výsev 450.000 až 500.000 semen
 • vhodný pro vyšší intenzitu pěstování
 • vhodný na všechna stanoviště, i sušší lokality
 • vhodný pro středně pozdní a pozdní termíny setí

Rostlina - info

 • nižší až středně vysoké rostliny s bohatým větvením
 • rychlý podzimní vývoj
 • středně rychlý vývoj na jaře
 • vyrovnaný zdravotní stav, zvýšená odolnost vůči fómě (gen RLM 4)
 • vysoká HTS