BUTTERFLY

S lehkostí k výnosu
Středně raná linie

Přednosti

 • liniová odrůda nové gererace - plastická a zdravá
 • kombinace vysokých výnosů a špičkové olejnatosti
 • vyšší odolnost k přísuškům
 • velmi dobře přezimuje

Registrace: DK, UK 2017


Pěstitelská doporučení

 • doporučený výsev 650.000 semen
 • vhodná pro vysokou intenzitu pěstování
 • vhodná pro pěstování ve všech oblastech
 • velmi dobrá odolnost k sušším podmínkám pěstování
 • vhodná pro běžné a pozdní termíny setí

Rostlina - inko

 • nižší vzrůst a vysoká stabilita rostlin usnadňují sklizeň
 • rychlý podzimní vývoj a velmi dobré přezimování
 • pozvolný jarní vývoj snižuje možnost poškození pozdními mrazíky
 • zvýšená rezistence k napadení Phoma (gen RLM 1)
 • velmi nízký obsah GSL (hodnoceno 9)