HYSTAR

Hybridní hvězda
Raný hybrid

Přednosti

 • vysoký výnos semen v teplejších oblastech
 • velmi dobrý zdravotní stav, vyšší odolnost k fómě
 • výborná odolnost vůči poléhání
 • vysoký obsah oleje (46 %)

Registrace: SK, UK 2016

Pěstitelská doporučení

 • doporučený výsev 450.000 až 500.000 semen
 • hybrid pro vyšší intenzitu pěstování
 • vhodný pro pěstování ve všech oblastech, zejména teplejších
 • vhodný pro časné termíny setí

Rostlina - info

 • vyšší rostliny s výbornou odolností k poléhání
 • pozvolný podzimní a jarní vývoj
 • velmi dobrá odolnost sklerotiniu, verniciliu a fomě (geny RLM 1 a RLM 4)
 • vysoký obsah oleje