Profil společnosti

Naše poslání

Hlavním posláním naší společnosti je podpora klientů a obchodních partnerů při jejich expanzi pomocí komplexního a sofistikovaného prodejního systému a individuálních služeb. Zaměřujeme se na maximální efektivitu, zlepšení ekonomických parametrů klientů a jejich všeobecnou podporu.

Naše firemní hodnoty

 • Důvěra
 • Loajalita
 • Přesnost
 • Spolehlivost

Naše vize

Naším cílem je posílení našeho portfolia o nejkvalitnější druhy plodin a hybridů v kombinaci s efektivním a komplexním poradenstvím našim klientům. Naším cílem je pokračovat v rychlém a rozsáhlém rozvoji a nadále zlepšovat naše služby.

Hlavní oblasti naší činnosti

 • Prodej, marketing, zavádění nových hybridů a rozvíjení trhu o špičkovou genetiku a šlechtění, podporovanou odborným poradenstvím v portfoliu kukuřice a slunečnice, které bylo postupně doplněno o řepku ozimou, čirok, sóju a obilniny.
 • Výroba osiv – množení a balení
 • Dovoz a vývoz osiv
 • Distribuce prostřednictvím našich 3 logistických center ve Zbirohu (CZ) a Ořechově (CZ) pro Českou republiku a Sladkovicovo (SK) pro slovenský trh
 • Registrační řízení – společnost Agrofinal organizuje celý registrační proces pro všechny plodiny v České republice a na Slovensku
 • Testování osiv – Promo Pokusy - státní, svazové,firemní,vzhledové
 • Poskytování bezplatných poradenských služeb zemědělcům

Naši činnost vykonáváme na celém území České republiky a Slovenska.

Naši prodejci pravidelně navštěvují všechny zemědělské podniky v roli poradců, a to od doby setí až do sklizně, s cílem zajistit nejlepší ekonomické výsledky.

Ze širokého nabízeného portfolia připravujeme každý rok aktuální nabídku odrůd kukuřice, slunečnice a řepky, soji, ciroku  a to s cílem vybrat nejvhodnější odrůdy s ohledem na místní podmínky pěstování.

Základem výběru jsou zkoušky výkonosti na zkušebním poli, které slouží jako národní katalog – UKZUS pro Českou republiku a UKSUp pro Slovensko, naše interní firemní zkoušky a zkoušky organizované národním svazem.

Co nabízíme našim partnerům

Pro dodavatele

 • komplexní přístup k českému a slovenskému trhu
 • aktuální lokalizované know-how
 • budování vaší značky
 • přesné umístění vašich produktů na trhu

Pro koncové zákazníky

 • vysoce kvalitní poradenské služby
 • maximalizace ekonomických výsledků
 • rychlé dodávky osiv