CONQUEST CLP

STREDNE SKORÝ HYBRID
Úrodný dobyvateľ
Registrácia EÚ (BG 2015, RO 2016)

Prednosti

  • Veľký úrodový potenciál
  • Clearfield® systém
  • Veľmi odolná voči poliehaniu a suchu
Rostlina info
Typ hybridu:dvojlíniový Sc
Výška rastliny:stredná
Dop. intenzita:stredná  až vyššia
Výnos a kvalita
Využitie:olej
Výnos nažiek:vysoký
Olejnatosť:veľmi vysoká
Zberová vlhkosť:nízka

Odporúčania pestovateľom

V podmienkach vysokého infekčného tlaku sa správa Conquest veľmi zodpovedne. Pevné a zdravé stonky mu zabezpečujú vysokú odolnosť voči poliehaniu. Ide o zdravú slnečnicu, ktorá sa bez problémov vysporiada s nedostatkom zrážok aj chorobami.

Odolnosť
voči poliehaniu:výborná
voči Sclerotinia:veľmi dobrá
voči Botritys:veľmi dobrá
voči Plasmophara:ano
voči suchu:veľmi dobrá
voči chladu:veľmi dobrá