DJANGO

LÍNIA | SKORÁ
Divoké výnosy so stabilitou

Prednosti

  • Výnosový potenciál najlepších hybridov
  • Ideálny aj pre intenzívne pestovanie
  • Vhodný aj na neskorší termín sejby
  • Odolné a zdravé rastliny a rýchly jesenný a jarný vývoj
  • Pokračovanie šľachtenia vychádzajúca z obľúbenej línie Quartz
Registrácia: UK 2017

Rastlina info

  • Nižšia rastlina pre ľahšiu žatvu
  • Vysoká olejnatosť: 45,7 %
  • Pevná stonka odolná voči poliehaniu a chorobám, najmä Phome