ES BELLA

SKORÝ HYBRID
Skorá klasika, zodpovedný výnos

Prednosti

  • Výrazná rannosť
  • Vysoká olejnatosť
  • Vhodná pre intenzívne pestovanie
Rostlina info
Typ hybridu:dvojlíniový Sc
Výška rastliny:nižšia
Dop. intenzita:vyššia
Výnos a kvalita
Využitie:olej
Výnos nažiek:vysoký
Olejnatosť:vysoká 47 %
Zberová vlhkosť:nízka
Odolnosť
voči poliehaniu:veľmi dobrá
voči Sclerotinia:veľmi dobrá
voči Botritys:veľmi dobrá
voči Phomopsis:veľmi dobrá
voči Plasmophara:ano
voči suchu:výborná
voči chladu:dobrá