ES HUDSON SU

STREDNE SKORÝ HYBRID
Registrácia SK, IT

Prednosti

  • Najvyšší výnos oleja v SU segmente
  • Výborný zdravotný stav
  • Istota SU segmente
Rostlina info
Typ hybridu:dvojlíniový Sc
Výška rastliny:vysoká
Dop. intenzita:vyššia
Výnos a kvalita
Využitie:olej
Výnos nažiek:vysoký
Olejnatosť:vysoká až 50 %
Zberová vlhkosť:nízka
Odolnosť
voči poliehaniu:veľmi dobrá
voči Sclerotinia:veľmi dobrá
voči Botritys:veľmi dobrá
voči Phomopsis:veľmi dobrá
voči Plasmophara:ano
voči suchu:velmi dobrá
voči chladu:veľmi dobrá