ES IDILLIC

HO - ideál, Ranný hybrid

Prednosti

  • Vysoký výnos
  • Vhodný do všetkých podmienok
  • HiOi systém

Registrácia: EU (F 2015, I 2015)

Výnos a kvalita
Výnos nažiek:vysoký
Olejnatosť:vysoká
Zberová vlhkosť:stredná
Rostlina info
Typ hybridu:dvojlíniový Sc
Výška rastliny:stredná 
Dop. intenzita:vyššia

Odporúčania pestovateľom

Ranný hybrid do všetkých oblastí pestovania slnečnice. 

Má vysoký výnos nažiek a oleja, dobre odoláva suchu i chladu. Rastlina je stredne vysoká, odolnosť voči hubovým chorobám môžeme hodnotiť ako veľmi dobrú. Jedná sa o hybrid High-oleic s vysokým obsahom kyseliny olejovej v oleji. Pri tomto hybride je nutná izolačná vzdialenosť cca 150 m od klasických typov slnečníc a je nutné aj oddelené skladovanie nažiek. Tieto požiadavky sú vyvážené významným príplatokom od spracovateľov vo výkupnej cene nažiek.