FIGHT

Z 270
Zrnový víťaz vo svojej skupine
Registrácia CZ

Prednosti

  • Presvedčivé výnosy zrna
  • Výborný zdravotný stav
  • Nízka vlhkosť zrna
Rostlina info
Typ hybridu:dvojlíniový Sc
Typ zrna:medzityp
Výška rastliny:stredná
Dop. intenzita:stredná až vysoká
Výnos a kvalita
Výnos siláže:stredná
Energia siláže:vysoká
Zrenie rastliny:RMZ
Výnos zrna:vysoký
Vlhkosť zrna:nízka

Výsledky zkúšok užitkovej hodnoty - ÚKZÚZ 2020

Výnos zrnaVýnos na Ø pokusu (%Vlhkosť zrna %Obsah škrobu v sušine v %Obsah N látek v sušine %
15,6111,229,472,39,2