HAMOUR

STREDNE NESKORÝ
HYBRID

Prednosti

 • Vysoký úrodový potenciál a ročníková stabilita
 • Výborný zdravotný stav
 • Vysoká odolnosť voči vymŕzaniu
 • Rýchly nástup jarnej vegetácie

Registrace: SK 2017

Odporúčania pestovateľom

 • Odporúčaný výsev 450-500.000 semien
 • vhodný na vysokú intenzitu pestovania
 • vhodný na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach, priemerná úroda semien vo všetkých oblastiach dosiahla až do 105 %
 • skvelá odolnosť voči prísuškom
 • vhodný aj na neskoré termíny sejby

Raslina info

 • rastlina väčšieho až stredného vzrastu s bohatým vetvením
 • rýchli jesenný vývoj a výborná regeneračná schopnosť
 • dozrieva rovnomerne
 • odolná voči chorobám, najmä Sklerotínii a Verticiliose a phome

Výnos a kvalita

 • priemerná hmotnosť tisíc zŕn je stredná4,80 gramu
 • SOŠ 2015 a 2016 v priebere 5,3 t.ha-1
 • obsah oleja v sušine semena je vysoký spravidla okolo 47,7 %
 • produkcia oleja v priemere za dva roky dosiahla 2,53 t/ha, čo je 100,3 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov
 • Priemerná úroda semien vo všetkých oblastiach vo Francúzsku dosiahla až 108,5 %