HAMOUR

HYBRID | STREDNE NESKORÝ
Vášeň na Vaše pole
Registrace: SK 2017

Prednosti

 • Vysoký úrodový potenciál a ročníková stabilita
 • Výborný zdravotný stav
 • Vysoká odolnosť voči vymŕzaniu
 • Rýchly nástup jarnej vegetácie

Raslina info

 • Rastlina väčšieho až stredného vzrastu s bohatým vetvením
 • Rýchly jesenný vývoj a výborná regeneračná schopnosť
 • Dozrieva rovnomerne
 • Odolná voči chorobám, najmä Sklerotínii, Verticiliose a Phome

Výnos a kvalita

 • Priemerná hmotnosť tisíc zŕn je stredná – 4,80 gramu
 • SOŠ 2015 a 2016 v priemere 5,3 t.ha-1
 • Obsah oleja v sušine semena je vysoký spravidla okolo 47,7 %
 • Produkcia oleja v priemere za dva roky dosiahla 2,53 t/ha, čo je 100,3 % v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov
 • Priemerná úroda semien vo všetkých oblastiach vo Francúzsku dosiahla až 108,5 %

Odporúčania pestovateľom

 • Odporúčaný výsev 450-500.000 semien
 • Vhodný na vysokú intenzitu pestovania
 • Vhodný na pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach
 • Skvelá odolnosť voči prísuškom
 • Vhodný aj na neskoré termíny sejby

HAMOUR – presvedčivá stálica!

Hybrid v rokoch v posledných troch rokoch potvrdil svoju vysokú úrodovú vyrovnanosť. Výborne sa vyrovnáva s rozdielnym priebehom počasia v jednotlivých ročníkoch a špecifickými lokálnymi pestovateľskými podmienkami a dokáže tak dosahovať stabilné výnosy, o ktoré sa môže pestovateľ oprieť.