HEKIP

STREDNE SKORÝ
Majstrovský výnos

Prednosti

 • Vysoký výnos
 • Výborná odolnosť voči suchu
 • Výborná odolnosť voči poliehaniu
 • Veľmi dobré prezimovanie

Registrace: SK 2014


Odporúčania pestovateľom

 • Odporúčaný výsev 450.000 semien
 • Vhodný na vysokú intenzitu pestovania
 • Vhodný na všetky stanoviská aj suchšie stanovištia
 • Vhodný na stredne neskoré a neskoré termíny sejby

Raslina info

 • Rastlina stredného vzrastu s bohatým vetvením
 • Výborná odolnosť voči otváraniu šešúľ
 • Nízky obsah glukozinolátov
 • Vysoká olejnatosť

Výsledky poloprevádzkových pokusov

Pokusné miestoOkresRokVýnos t/haPriemer
pokusu %
PD ČachticeNM20175,19106
Hul 20175,16 
Liptovský Mikuláš LM20174 
PD PrašiceTO20166,25 
Agrocoop HulNZ20164,98104
PPD Rybany BN20166,05107
Triticum, s.r.o.NR20154,59107
AgrochemTV20155,48 
PD Dolný OhajNZ20154,81 

Výsledky POP AGRADA - lokalita Úpor 2015
HEKIP 5,48 t/ha