LOISANE

S 430 I Z 440
Registrácia: EÚ

Prednosti:

  • Univerzálny hybrid
  • Odolný voči chorobám, najmä fuzáriám
  • Odolný voči poliehaniu
Rostlina info
Typ hybridu:SC
Typ zrna: zub
Výška rastliny:vysoká
Dop. intenzita: stredná až vysoká
Výnos a kvalita
Výnos siláže:vysoký
Energia siláže:vysoká
Zrenie rastliny:Stay Green
Výnos zrna:vysoký

Odporúčania pestovateľom

Neskorý zrnový hybrid vhodný do strednej až vysokej intenzity. Rastliny sú vyššieho vzrastu s rýchlym jarným vývojom. Má dlhý klas a tenké vreteno a dobre odvádza vodu zo zrna. Odolný voči stresovým podmienkam, chorobám, poliehaniu a suchu.

Výsledky poloprevádzkových pokusov - zrno

Pokusné miestoOkresRokVýnos t/ha (14%) priemer pokusu %
PD SenicaSenica202110,96110