QUARTZ

STREDNE SKORÁ
Nadčasový klenot

Prednosti

 • Najlepšia línia v pokusoch ČZU 2013
 • Veľmi vysoký výnos vo všetkých oblastiach
 • Výnosový potenciál najlepších hybridov
 • Výborné prezimovanie
 • Veľmi dobrý zdravotný stav

Registrace: PL 2013, GB 2011

Odporúčania pestovateľom

 • Odporúčaný výsev 650.000 semien
 • Vhodná aj na strednú a vyššiu intenzitu pestovania
 • Vhodná na pestovanie vo všetkých oblastiach

Raslina info

 • Rastlina stredného vzrastu s bohatým vetvením
 • Vysoká olejnatosť
 • Nízky obsah glukozinolátov