SORES HO CLP

SKORÝ HYBRID
Obsah oleja na maxime
Registrácia IT

Prednosti

  • Vysoká výťažnosť oleja
  • Clearfield® systém
  • Vyrovnaný porast
Rostlina info
Typ hybridu:dvojlíniový Sc
Výška rastliny:vyššia
Dop. intenzita:stredná až vysoká
Výnos a kvalita
Využitie:olej
Výnos nažiek:vysoký
Olejnatosť:nízká
Zberová vlhkosť:vysoká

Odporúčania pestovateľom

Sores HO CLP je stredne skorý hybrid so stredne vysokými rastlinami odolnými voči poliehaniu a chorobám. Patrí medzi slnečnice s vysokým úrodový potenciálom.

Odolnosť
voči poliehaniu:veľmi dobrá
voči Sclerotinia:veľmi dobrá
voči Botritys:veľmi dobrá
voči Phomopsis:dobrá
voči Plasmophara:ano
voči suchu:velmi dobrá
voči chladu:dobrá

Výsledky poloprevádzkových pokusov

Pokusné miestoOkresRokVýnos t/hapriemer pokusu %
TRITICUM, s.r.o.Nitra20214,2119