SUNBIRD W

Bílá slunečnice
RANÝ AŽ STŘEDNĚ RANÝ HYBRID
Registrace: EU 2005
Rostlina info
Typ hybridu:dvouliniový Sc
Výška rostliny:stredná
Dop. intenzita:stredná
Systém:klasický hybrid
Výnos a kvalita
Typ nažky:biela
Využitie:vtáctvo
Výnos nažek:vysoký
Olejnatost:nižšia
Sklizňová vlhkost:stredná
Odolnosť
voči poliehaniu:veľmi dobrá
voči chorobám:dobrá
voči suchu:velmi dobrá
voči chladu:dobrá