Šľachtenie

TROPICAL DENT

Naša spoločnosť ako exkluzívny partner francúzskej šľachtiteľskej spoločnosti Lidea, predstavuje v portfóliu aj hybridy kukurice Tropical Dent. Tieto hybridy vynikajú prevratnou genetikou postavenou na viacerých genofondoch. Vďaka tejto genetickej rozmanitosti sa u hybridov Tropical Dent prejavuje výrazný heterózny efekt a sú teda mimoriadne úrodné, dochádza k výraznému zvýšeniu výnosov, lepšiemu uvoľňovaniu vody zo zrna a väčšej stabilite
výkonu.

 

 


ROOTS POWER

Systém šľachtenia ROOTS POWER, vyvinutý spoločnosťou Lidea, zabezpečuje dlhšie a lepšie rozvetvené korene prenikajúce hlbšie do pôdneho profilu so schopnosťou zachytiť hlavnú vodu a tým lepšiu toleranciu rastliny voči suchu spojenú s účinnejším prijímaním živín. Mohutnejší koreňový systém dokáže efektívne prenikať zhutnenou pôdou a získať tak prístup k hlbším zásobám pôdnej vody. Výrazným prínosom je aj pevnejšie ukotvenie rastliny zabezpečené koreňmi s väčším uhlom vstupu do pôdy poskytujúcimi odolnosť voči poliehaniu a tým pádom väčšiu stabilitu rastliny. Hybridy ROOTS POWER produkujú vyššie a stabilnejšie úrody a profit pre pestovateľa.

 

 


Opticoat +

Lidea nezabúda ani na optimáilnu ochranu. Novinkou je inovatívne moridlo OptiCoat + ktoré zabezpečuje výživu zinkom a mangánom. Špeciálne zloženie stimuluje mnohé metabolické procesy a zvyšuje prirodzené obranné funkcie rastliny. Schválené aj pre ekologické poľnohospodárstvo.