Ďalší rok repky s CANDORom

Ďalší rok repky s CANDORom

Napriek všeobecnej neistote na trhu má repka svoje stabilné miesto v osevných postupoch a je najvýznamnejšou olejninou u nás. Preto je dobrou správou, že väčšina porastov zvládla prezimovanie a jarný štart tento rok veľmi dobre. V západnej časti Slovenska bol jarný rozjazd poznačený suchom, no plochy našich hybridov aj línií už kvitnú a na očakávané úrody sa pozeráme veľmi optimisticky. Radi by sme Vám ich priblížili. Vyberieme spolu s Vami odrodu šitú na mieru Vášmu poľu. Nie šírka sortimentu, ale stabilita je podstatná pri tvorbe portfólia Candoru.

Do ďalšieho pestovateľského roka štartujeme s hybridmi, kde si každý z nich udržuje svoju jedinečnosť a úrodový potenciál. Medzi naše stálice patrí HAMOUR, hybrid registrovaný na Slovensku v roku 2017, odkedy potvrdzuje svoju vyrovnanosť a plasticitu. Je vhodný do vyššej intenzity, kde bude mať šancu naplno prejaviť svoje kvality. Viac ako inokedy môžu v ďalšej sezóne zavážiť kvalitatívne ukazovatele ako obsah oleja v sušine semien, ktorý pri tomto hybride dosahuje vyššie hodnoty okolo 47 %, na základe skúšania ÚKSUPu. Produkcia oleja sa v dvojročnom priemere skúšania pohybovala na úrovni 2,53 t/ha, čo s určitosťou poukazuje na vysokú HTS a vysoký hektárový výnos semien s nízkým obsahom glukozinolátov.
Úspešným pokračovateľom pochádzajúcim z novšieho šľachtenia je hybrid HAMBRE. Jeho správanie na poli a výsledky sledujeme štvrtý rok a udomácnil sa u nás ako repka vhodná do širokej škály pestovateľských podmienok. Má vyššiu odolnosť voči prísuškom, vyznačuje sa rýchlym jarným vývojom, výborným prezimovaním a vysokou odolnosťou najmä voči poliehaniu. Rastliny sú silné s vysokým počtom šešúľ a v neposlednom rade je jeho pozitívom zberová vlhkosť, ktorá je o 0,5-1,0% nižšia oproti konkurenčným hybridom.
Poslednou novinkou nášho portfólia je RYTHMIE. Hybrid dopĺňa portfólio svojou viditeľnou skorosťou, a zároveň vhodnosťou aj do ťažších agronomických podmienok. Veľmi dobre znáša neskorú sejbu. Má spoľahlivé vyššie rastliny odolné voči pukaniu šešúľ, poliehaniu a širokej škále chorôb.
ES AZURIO je hybrid so stredne vysokými rastlinami vyznačujúcimi sa plasticitou a odolnosťou. Má bohaté vetvenie a vysoký počet šešúľ odolných voči pukaniu. Pestovateľské podmienky sa každoročne sťažujú a my sa s nimi snažíme vysporiadať čo najlepšie. Príkladom je aj naše ES Azurio, ktoré má zvýšenú rezistenciu napríklad voči Phome – prítomnosť génu RLM3, RLM7. Pravdepodobne aj to bude za jeho úspechom v pokusoch a minulý rok prvýkrát aj na reálnych plochách.

V našom portfóliu majú početné a stabilné zastúpenie línie. Dôvodom je samozrejme ich vysoká konkurencieschopnosť voči hybridom, skvelé kvalitatívne aj úrodové parametre. Zároveň ich môžeme bez váhania odporučiť aj do špecifických podmienok.
Do vyššej intenzity a kvalitnej pôdy sa hodí línia ES MAMBO. Osivo množené na Slovensku svojou úrodou prekonáva hybridy. Zabezpečuje to využitím všetkých lokálnych pôdnoklimatických podmienok, odolnosťou voči prísuškom, poliehaniu, chorobám. Má výraznú HTZ a zároveň vysokú olejnatosť ako bonus. Prednosti, s ktorými máte úrodu vo svojich rukách.

Tím spoločnosti CANDOR s.r.o.

 

Obrázok, na ktorom je stôl
Automaticky generovaný popis
ES AZURIO potvrdzuje svoju plasticitu v pokusoch Chemos s.r.o.